El-Mu’tî (hikmeti gereği dilediğine ihsanda bulunan) ve el-Mâni (kötülüklere engel olan, dilemediği şeylerin olmasına izin vermeyen) Allah
face
  •   
  •  
el-Vehhab (Bol bol hediyeler veren) ve el-Cevad (fazlasıyla bolluk ve ihsanda bulunan) Allah

Icreasefontsize decreasefontsize

El-Mu’tî (hikmeti gereği dilediğine ihsanda bulunan) ve el-Mâni (kötülüklere engel olan, dilemediği şeylerin olmasına izin vermeyen) Allah

O, El-Mu’tî ve el-Mâni olan Allah’tır…

O’nun Kendisini sıfatlandırdığı gibi sıfatlanan ve insanların beyanlarından daha güzel olan Allah’a hamdolsun.

İmam Şafii

" el-Mu’tî ve el-Mâni olan Allah " … Allah"ın verdiğine kimse mani olamaz; vermediğini de kimse veremez. Bütün dilekler ve istekler O’ndan istenir. O, rahmet ve hikmetiyle dilediğini verir ve dilemediğini vermez.

Ey el-Basit olan Allah, rahmetinle maddi ve manevi rızıklarımızı genişlet. Ve bize dokunacak her kötülük veya şerre engel ol ey el-Mâni.

O, El-Mu’tî ve el-Mâni olan Allah’tır…

   
Subscibe