el-Cebbâr (İstediğini zorla yaptıran) Allah
face
  •   
  •  
el-Mücîb (Kullarının dualarına cevap veren)

Icreasefontsize decreasefontsize

el-Cebbâr (İstediğini zorla yaptıran) Allah

O, Cebbar olan yüce Allah’tır… {O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah"tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah"tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.} [Haşr:23]

‘’el-Cebbar’’… En üstün ve en yüce anlamındadır. Hem " el-Kahhar " (Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden) anlamına, hem de " er-Rauf " (Kullarına çok şefkat edip esirgeyen) anlamına gelir. Kalbi kırık olanları, fakirleri ve Kendisine sığınanları teselli eden el-Cebbar’dır.

‘’Cebbar olan Allah’’…Kırılmış olanı teselli eden, esire yardım eden, fakirin ihtiyacını gideren, hata yapanları ıslah eden, günahları bağışlayan, acı çekenleri kurtaran ve O’nu sevenlerin kalplerini teselli edendir.

‘’el-Cebbar’’…Üstünlüğü tam Olan ve her şey için nimeti bol Olandır.

‘’el-Cebbar’’…O’na her şey teslim olur ve boyun eğer. O’nu hiçbir şey meşgul edemez.

‘’el-Cebbar’’…Hâkimiyet, mülk, krallık, azamet ve şeref sahibidir.

‘’el-Cebbar’’…Zorbalar O’na boyun eğdi, büyük güçler O’nun karşısında zafiyete uğrar. Krallar ve büyükler O’nun karşısında alçak kalır ve O’nun karşısında âsiler ve zalimler paramparça olur.

O, Cebbar olan Allah’tır…

   
Subscibe