en-Nûr (Nurun kaynağı, âlemleri nurlandıran, simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran) Allah
face
  •   
  •  
el-Ganiy (Çok zengin ve her şeyden müstağni olan) ve el-Muğni (İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan) Allah

Icreasefontsize decreasefontsize

en-Nûr (Nurun kaynağı, âlemleri nurlandıran, simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran) Allah

O, en-Nûr olan Allah’tır…{Allah göklerin ve yerin nurudur} [Nur:35]

" en-Nûr " O’nun hidayetiyle Kendisine iman edenlerin kalplerini aydınlatan…

" en-Nûr " Nuruyla karanlığı gideren, gökleri ve yerleri aydınlatan ve O’nun yolunu takip edenlerinin kalplerini nurlandıran…

Allah Nur’dur. O’nun perdesi Nur’dur. Bu hicabı açacak olsa, zâtının nurları bütün varlıkları yakar.

O, en-Nûr olan Allah’tır…

   
Subscibe