İmanın önemi
face
  •   
  •  
el-Hakk (Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit olan) Allah

Icreasefontsize decreasefontsize

İmanın önemi

Allah katında en değerli olan ve en nezih amel imandır. Ebu Zerr (ra) Resülullah’a şöyle bir soru sorduğunu rivayet etti: " Hz. Peygamber (sav)’e: ‘’ Hangi amel daha faziletlidir?’’ diye sordum. Hz. Peygamber (sav): ‘’ Allah’a iman etmek ve Allah yolunda cihat etmektir " buyurdu. " (İmam Müslim)

Ve o (İslam); hidayet, dünyevi ve uhrevi mutluluğun sebebidir. Nitekim Allah şöyle buyurdu: {Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam’a açar. } [Enam: 125]

Ve iman mümini günahtan korur. Nitekim Allah şöyle buyurdu: {Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler derhal Allah’ı hatırlarlar da) sonra hemen gözlerini açarlar. }[Araf: 201]

İman, amelin kabul edilmesinin bir şartıdır. Allah şöyle buyurdu: {Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: ‘’ eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun’’. } [Zümer: 65]

Halis imanla, Allah amele bereket verir ve sayesinde de duaları kabul eder. {Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: ‘’ eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun’’. } [Zümer: 65]

Halis imanla, Allah amele bereket verir ve sayesinde de duaları kabul eder.

   
Subscibe