face
  •   
  •  
el-Kuddüs (Bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden arındıran) Allah
Icreasefontsize decreasefontsize

Inceleme (Allah’a iman etmek)

1-İman ve din ile huzur ve itminan arasındaki ilişkiyi açıklayınız!

2- " İman " ı tanıtınız ve toplum üzerindeki etkileri zikrediniz!

3-Allah’a iman etmenin gereksinimleri ve şartları nelerdir?

4-Allah katında en faziletli ameller nelerdir?

5-Allah’a iman etmenin; sizin, ailenizin ve toplum üzerindeki farkına vardığınız yararlarını sayınız!

6-Peygamberlere iman etmenin gereksinimleri nelerdir?

7-Neden Hz. Peygamberin Ashabını sevmek, Hz. Peygamber (sav)’ı iman etmekten sayılır?

8-Küçük olaylardan başlayarak, cennetliklerin cennete girmeleri ve cehennemliklerin cehenneme girmeleri gibi büyük olaylara sırasıyla bildiğiniz Ahiret gününün manzaralarını ve olaylarını anlatınız!

9-Kulun cennete girmesini sağlayan ve onu cehennemden kurtaran en faziletli ameller nelerdir?

10-Ahiret gününe iman etmenin; ibadetin, Allah’tan korkmanın ve Allah’a olan sevgin üzerindeki yararlarını açıklayınız!

11-Cennetin en büyük nimeti nedir ve Cehennemin en hafif azabı nedir?

   
Subscibe