İhlas’ın anlamı
face
  •   
  •  
el-Melik, el-Mâlik ve el-Melîk (Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı) olan Allah

Icreasefontsize decreasefontsize

İhlas’ın anlamı

Kim Allah’ı tanırsa, O’nu sever ve O’na ihlaslı bir şekilde ibadet eder

İhlas, muhlislerin cenneti, takva sahiplerinin ruhu ve Allah ile kul arasındaki sırdır. İhlas, vesvese ve riyayı önler. İhlastan kasıt; ameli sadece Allah için yapmak, insanlardan medh u sena beklememek ve mükâfatı sadece Allah’tan beklemektir.

Hz. Eyüp es-Sahtiyani, geceleri hiç uyumayıp gizli bir şekilde ibadet ediyordu, sabah geldiğinde, sesini yükselterek sanki yeni kalkmış (gibi davranıyordu).

İhlas, amelin mükemmelliği ve güzelliği olup dünyada en üstün ameldir. İhlas’ın anlamı: Allah’a itaat ederek insanların bakışlarına önem vermeden devamlı Allah’ın murakabesini hatırlamaktır. Bir amel, Allah için yapıldığında Allah onun karşılığını verir. Başkası için yapılırsa, boşuna gider. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: " Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah’a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlayacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir " (Buhari)

   
Subscibe