İhlas yeri
face
  •   
  •  
(En çok övülen ve en çok övgüye layık olan) Allah

Icreasefontsize decreasefontsize

İhlas yeri

İslam’da, İhlas’ın yüce ve üstün bir yeri vardır. İhlas olmadan, hiç bir amel Allah tarafından kabul edilmez. Yüce Allah, Kuran-ı Kerimde birçok ayette bize İhlası hatırlatır. Allah şöyle buyurdu: {Hâlbuki onlara, ancak dini Allah"a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O"na kulluk etmeleri} [Beyyine:5]

Allah yine şöyle buyurdu: {Ey Muhammed! De ki: " Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O"nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.(163)} [Enam:162-163]

ve yine şöyle buyurdu: {O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.} [Mülk:2]

ve şöyle buyurdu:{ Ey Muhammed! Şüphesiz biz o Kitab"ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah"a has kılarak O"na kulluk et. (2) İyi bilin ki, halis din yalnız Allah"ındır.(3) } [Zumer:2-3]

Ve şöyle buyurdu: {Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın} [Kehf:110]

   
Subscibe