face
  •   
  •  
el-Latîf (Lütfu keremi bol olan) Allah
Icreasefontsize decreasefontsize

İhlas yeri

İslam’da, İhlas’ın yüce ve üstün bir yeri vardır. İhlas olmadan, hiç bir amel Allah tarafından kabul edilmez. Yüce Allah, Kuran-ı Kerimde birçok ayette bize İhlası hatırlatır. Allah şöyle buyurdu: {Hâlbuki onlara, ancak dini Allah"a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O"na kulluk etmeleri} [Beyyine:5]

Allah yine şöyle buyurdu: {Ey Muhammed! De ki: " Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O"nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.(163)} [Enam:162-163]

ve yine şöyle buyurdu: {O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.} [Mülk:2]

ve şöyle buyurdu:{ Ey Muhammed! Şüphesiz biz o Kitab"ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah"a has kılarak O"na kulluk et. (2) İyi bilin ki, halis din yalnız Allah"ındır.(3) } [Zumer:2-3]

Ve şöyle buyurdu: {Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın} [Kehf:110]

   
Subscibe