İnceleme (Yoktan var eden, yaradan Allah’ı tanı)
face
  •   
  •  
el-Ganiy (Çok zengin ve her şeyden müstağni olan) ve el-Muğni (İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan) Allah

Icreasefontsize decreasefontsize

İnceleme (Yoktan var eden, yaradan Allah’ı tanı)

1-Allah’ın varlığına delalet eden deliller açık ve net olduğu halde, onu akıl, duygu, fıtrat ve şeriat gösterdiği halde, ateistler neden hala bulunuyor?

2-İnsanlar neden Allah’ın Ulûhiyetini hissetmeden önce Rububiyetini hisseder?

3-Hayatınızda gördüğünüz ve fark ettiğiniz Allah’ın varlığının delillerini sayınız!

4-Allah’ın Rubibiyyetinin manalarından birkaç tanesini söyleyiniz!

5-Ateizm ile İntihar arasındaki ilişkiyi ve Ateizmin İntihara yol açmasının sebebini açıklayınız!

   
Subscibe