İnceleme (kendisinden başka ilah olmayan Allah’ı tanı)-(2)
face
  •   
  •  
el-Mukît (Her türlü mahlûkata münasip rızık veren) Allah

Icreasefontsize decreasefontsize

İnceleme (kendisinden başka ilah olmayan Allah’ı tanı)-(2)

1. Sevgiyi tanıtınız!

2. Senin Allah’a olan sevginin, size ve hayatınıza etkilerini söyleyiniz

3. Allah’a, –korkmaksızın, yalvarmaksızın-sadece sevmekle ibadet edilir mi? Cevabını Peygamberlerin hayatlarından örnek vererek ispatlayınız!

4. Kul, Allah’ın sevgisini kazandıktan sonra neler kazanır?

5. Bildiğiniz Allah’ın isimleri, sıfatları ve sevgisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız

6.Allah’tan rica etmek, amel etmeye sevk ediyor mu? Bu konuyu şu ayet çerçevesinde anlatınız: {İncelemenin metni: (Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.} [Kehf: 110]

7.Allah’tan rica etmek, Allah’tan korkmamak mı demektir? Ya da Allah’tan korkmak Allah’tan rica etmeyi gerektirir mi?

8.Recâ’yı gerektiren Allah’ın isim ve sıfatlarından bildiğinizi zikrediniz!

9. Allah korkusunun artmasına sevk eden şeyleri söyleyiniz!

10. Allah korkusunasevk edenbildiğinizAllah’ın isim ve sıfatlarını söyleyiniz!

11. Allah’tan korkan kimse ne yapmalı?

12.Aşağıdaki amellerin, kulun davranışları ve amelleri üzerindeki asgari tesirleri nedir? Taharet – Namaz – Zekât – Oruç – Hac

13.Namaz kılmayanın imanı nasıl olur? Deliller ile açıklayınız!

14.Namaz kılan kişinin kıldığı namazın onu kötülükten sakındırmaması tasavvur edilebilir mi?

15.İmanın çocuklara, kadınlara, yakınlara, komşulara ve bütün insanlara karşı davranmakla ilişkisi nedir?

   
Subscibe