‘’La ilahe illallah’’ kelimesinin şartları
face
  •   
  •  
"el-Vasi"  (İlim ve insanı her şeyi içine alan, bağışlaması bol ve rahmeti çok olan) Allah

Icreasefontsize decreasefontsize

‘’La ilahe illallah’’ kelimesinin şartları

1-Manasını bilmek: Yani o kelimeyi söyleyen onun manasını bilmeli, ayrıca Allah’tan başkasının Ulûhiyetini nefyetmeli ve Ulûhiyetin sadece Allah azze ve celle’ye ait olduğunu ispat etmek gibi Tevhit kelimesinin kapsadığı manalarını da bilmelidir. {Bil ki Allah"tan başka hiçbir ilâh yoktur.} [Muhammed: 19]

2-Yakîn (Tereddütsüz ilim) Kalbin,hem Tevhit kelimesi hem de kapsadığı manalar hakkında hiç şüphe duymaması demektir. Allah şöyle buyurdu: {İman edenler ancak, Allah"a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.} [Hucurat: 15]

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: " Hadis:Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın resulü olduğuma şehadet ederim. Allah’ın birliğine ve Muhammed’in peygamberliğine şeksiz şüphesiz inanmış olarak Allah’a kavuşan kimse ancak Cennete girer " (Müslim)

3-La ilahe illallah sözünün gerektirdiği şeyleri, kalbi ve diliyle kabul etmek: Buradaki " kabul " den kasıt, " ret ve kibir " kelimelerin zıt anlamlarıdır. Allah şöyle buyurdu: {Kur’an:İşte biz suçlulara böyle yaparız Çünkü onlar, kendilerine, " Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur " denildiği zaman inanmayıp kibirleniyorlardı.} [ Saffat: 34-35]

Gerçek kulluk, kalbin kulluğu ve ubudiyetidir. Kim kalbiyle kulluk ederse, işte ancak o zaman O’nun kulu olmuş olur.

4-Kelime-i Tevhidin delalet ettiği şeylere uymak. Yani kul, Allah’ın istediği ve sevdiği davranışları yapmalı, istemediği ve sevmediği davranışları da yapmamalıdır. Allah şöyle buyurdu: {Kim iyilik yaparak kendini Allah"a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah"a varır.} [Lokman: 22]

5-Sıdk (doğruluk): Yani Kelime-i Tevhidi söyleyen kimse tüm kalbiyle inanmalı,kalbi lisanına uymalıdır demektir.

Allah diyor ki: {İnsanlardan, inanmadıkları halde, " Allah"a ve ahiret gününe inandık " diyenler de vardır. (8) Bunlar Allah"ı ve mü"minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.} [Bakara: 8-9]

6-İhlas: Yani kelime-i tevhid ile sadece Allah rızası istenir. Allah şöyle buyurdu: {Hâlbuki onlara, ancak dini Allah"a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O"na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.} [Beyyine: 5]

7-Kelime-i tevhidi ve taşıdığı manaları uygulayan herkesi sevmekle beraber bu kelimeye zıt olan şeyleri sevmemek. Allah şöyle buyurdu:{İnsanlar arasında Allah"ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları, Allah"ı severcesine severler. Mü"minlerin Allah"a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir.} [Bakara: 165]

Kalbin, Allah’a karşı sevgisi artmasıyla, kulun Allah’a karşı ubudiyeti ve özgürlüğü artar.

İşte ‘’la ilahe illallah’’ sözünün manası budur. Kurtuluş vesilesi olan tevhit şartları da budur. Hasan Basrî’ye: " Bazıları, lâ ilâhe illallah diyen Cennete girer! " diyor, bu işe sen ne diyorsun? " diye sorulduğunda o, " Kim onu söyler, hakkını verir ve muhtevasını yaşarsa Cennete girer! " cevabını vermiştir.

‘’La ilahe illallah’’kelimesi ancak onu söyleyip hakkını ve şartlarını tamamlayan, kapsadığı manalarla amel edene fayda verir. Aksine, onu diliyle kim ifadeetse de, kelimenin hakkını vermediği sürece, ona hiçbir fayda sağlamaz. Ancak söz ile amel bir arada bulununca fayda verir

   
Subscibe